Brak tanich kredytów mieszkaniowych

Wprowadzenie ograniczeń w rządowym programie „rodzina na swoim” i tegoroczne zwyżki stóp procentowych będą miały znaczący wpływ na ceny kredytów hipotecznych. Drogie kredyty hipoteczne natomiast mogą zmusić deweloperów do zmniejszenia cen mieszkań w celu utrzymania popytu na mieszkania na odpowiednim poziomie.

Dla większości kupujących cena mieszkania jest jednym z kilku najistotniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Więc pozostawienie cen na stałym poziomie i zwiększenie kosztów kredytu mogłoby mieć dla deweloperów negatywne skutki.

Analitycy szacują że ceny mieszkań mogą spaść w ciągu najbliższego roku jedynie o około 2%. Wynika to głównie z faktu że ciągły niedobór mieszkań szacowany przez ministerstwo infrastruktury na 1,5 miliona wciąż będzie utrzymywał popyt na wysokim poziomie, co nie zmusi deweloperów do znacznych obniżek. Warto jednak dodatkowo uwzględnić obecną inflację która ma wynieść około 3% w przyszłym roku, w połączeniu ze spadkiem cen lokali o 2% daje to realna obniżkę w granicach 5%. W najbliższych latach jednak nie ma co liczyć nie większe spadki ponieważ strona popytowa znacznie przeważa podażową.